Pasja według św. Mateusza Johanna Sebastiana Bacha przedstawia ostatnie dni Chrystusa, od zdrady Judasza do ukrzyżowania. Raphaël Pichon i jego Pygmalion w jednej z najlepszych interpretacji tego dzieła, jakie zarejestrowano w ostatnich latach.