Heinrich Schütz: Surrexit pastor bonus SWV, Auferstehungshistorie SWV 50; Michael Praetorius: Halleluja – Christ ist erstanden; Franz Tunder: Sinfonia Da pacem
Ensemble Polyharmonique
Accentus 2023, ACC 30599, TT: 62’55”

Historia zmartwychwstania Chrystusa jest pierwszym dziełem oratoryjnym Heinricha Schütza. Tytuł podpowiada, że powinno być dziełem radosnym, opowiadającym o zwycięstwie nad śmiercią, w rzeczywistości jednak to muzyka przede wszystkim kontemplacyjna, uświadamiająca słuchaczom obcowanie z niemożliwym – zmartwychwstaniem. Do właśnie takiego postrzegania Historii zmartwychwstania Chrystusa zaprasza nas Ensemble Polyharmonique. 

Protestancki, a więc ascetyczny, charakter tej kompozycji stanowi dokładne przeciwieństwo tematu, który przedstawia. Ale to właśnie ta oddana przez Schütza intymność uczuć i zaskoczenie, jakiego doświadczają świadkowie pustego grobu Zbawiciela, pozwalają słuchaczowi doświadczyć rzeczywistego wymiaru wydarzeń związanych z Wielkanocą. 

Główną rolę odgrywa tu ewangelista narrator, który pewną ręką prowadzi nas przez wydarzenia. Dzieje się to za sprawą pozbawionej emocji retoryki. Doskonałe modelowanie poszczególnych słów i całych fragmentów tekstu jest tu istotnym elementem dramaturgicznym, dzięki któremu Ensemble Polyharmonique czyni „niezrozumiałe zrozumiałym”. 

Robert Majewski © 2023