Georg Philipp Telemann, Johann Heinrich Rolle. Die Befreiung Israels
Miriam Feuersinger, Elvira Bill, Daniel Johannsen, André Morsch, Sebastian Myrus, Il Gardellino, Peter Van Heyghen – direction
Passacaille Records 2023, PAS 1132, TT: 78’22”

Oratoria przeznaczone na koncerty mieszczańskie stały się bardzo popularne w protestanckich Niemczech od około 1750 roku. Szczególnie ceniona były wtedy tematyka biblijna. Zespół Il Gardellino nagrał na jednej płycie dwa oratoria, nawiązujące do tego samego tematu – wyjścia Izraelitów z Egiptu. Utwory zostały oprawione muzycznie przez Georga Philippa Telemanna w Hamburgu (1759) i Johanna Heinricha Rolle’a w Magdeburgu (1774). 

U Telemanna prostota linii wokalnych kontrastuje z wyrafinowanymi, ale i zarazem prostymi partiami orkiestrowymi. Wiele fragmentów ma charakter ilustracyjny, niektóre są wręcz pedagogizujące. Mimo to dzieło jest barwne i efektowne. 

Z kolei bardziej rozbudowany dramat muzyczny Rolle’a ma w sobie nutkę operowej wrażliwości i wyraźniej maluje psychologiczne portrety bohaterów. Punkt ciężkości przesuwa się tu z opisu zdarzeń zewnętrznych w stronę przeżyć wewnętrznych. Kompozycyjnie Rolle jest kontynuatorem stylu Telemanna. 

Oba oratoria efektownie i przejrzyście zaprezentowali instrumentaliści Il Gardellino pod dyrekcją Petera van Heygena. Do tego słyszymy znakomity kwintet śpiewaków, z których na szczególną uwagę szczególną uwagę zasługują kreacja Daniela Johannsena i André Morscha. 

Robert Majewski © 2023

Płytę możesz kupić tutaj.