Całą swoją zawodową karierę związał z Instytutem Historycznym UW. Pełnił funkcję Dziekana Wydziału Historycznego (1969–1974), Dyrektora Instytutu Historycznego (1975–1980) oraz Rektora Uniwersytetu Warszawskiego (1980–1982).

Minister Edukacji w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Członek PAN i PAU, Kawaler Orderu Orła Białego.