Każdy z nas, wcześniej czy później, zada sobie pytanie o sens życia, granice dobra i zła, życie po życiu. Czynimy to tym chętniej, im mniej czasu nam zostało. Ksiądz profesor Michał Heller, jako człowiek wierzący, filozof i naukowiec zajmujący się kosmologią i fizyką matematyczną, te stawia od samego początku swojej drogi naukowej. Właśnie napisał najbardziej osobistą ze swoich książek. Metoda naukowa łączy się w niej z intymnymi wyznaniami. Z jej kart można dowiedzieć się, jak autor wyobraża sobie np. pokonanie śmierci.

heller

Książka „Ważniejsze niż Wszechświat” na pierwszy rzut oka wydaje się niepozorna. Sto dwadzieścia osiem stron, siedem esejów i kilka starannie wybranych reprodukcji rycin z amsterdamskiego Rijksmuseum nie jest z pewnością opus magnum księdza Hellera. Jednak autor potraktował jej wydanie z wyjątkową pieczołowitością. Dlaczego? Ponieważ to książka inna niż wcześniejsze; jedyne w swoim rodzaju wyznanie wiary.

Odpowiadając na Wielkie Pytania, Heller był dotąd ostrożny i powściągliwy. Teraz, być może z racji wieku (82 lata), uznał, że nadszedł czas – jak sam mówi – „aby poświęcić im niepodzielną uwagę”.

Pamiętam, że podczas lektury jego prac towarzyszyło mi uzależniające poczucie niedosytu. Wszystkie przygotowania były zgodne z zasadami metodologii naukowej i przyprawione garścią metafizyki. Gdy zmierzały ku końcowi i wydawało się, że czytelnik dowie się np., czy światem rządzi Bóg, czy czysty przypadek, następował finał, który nie dawał jednoznacznej odpowiedzi. Nic dziwnego. Naukowiec musi trzymać się empirii. Wszystko, co metafizyczne (spekulatywne), nie jest dobrze widziane.

Aż w końcu i w życiu księdza Hellera przyszedł czas, gdy Wielkie Pytania stały się ważniejsze niż kariera naukowa. Stały się „ważniejsze niż Wszechświat”. To, co dotąd przeczuwaliśmy, czytając jego dzieła, przybrało postać naukowo-metafizycznej wizji.

Pomimo widocznej intymności wyznań to nadal ten sam ksiądz Heller – ascetyczny i racjonalny. Zresztą z racjonalności Wszechświata czyni klucz do zrozumienia swojej wizji. Wszechświat jest racjonalny, a więc daje się zrozumieć. Jest to podstawowy argument na rzecz określenia sensu ludzkiego życia: sens i dobro są racjonalne, bezsens i zło irracjonalne. Istnienie jest więc dobrem.

Skąd zatem zło? Zło moralne przypisane jest rodzajowi ludzkiemu – istotom rozumnym, mającym świadomość, wolnym, mogącym wybierać między dobrem a złem. „Widocznie Wszechświat ze złem i wolnością jest lepszy niż Wszechświat bez zła i bez wolności” – konkluduje Heller, przywołując Leibniza.

Sporo miejsca autor poświęcił życiu wiecznemu. W eseju „Czasoprzestrzeń i życie wieczne” śmierć określił jako przejście z naszej czasoprzestrzeni, w której określona jest w zasadzie tylko teraźniejszość (bo przeszłości już nie ma, a przyszłości jeszcze nie ma), do przestrzeni poza czasem. Tam, pod warunkiem zjednoczenia z Bogiem, żyjemy w całej historii naszego życia. Kontemplujemy ją na nowo, w całości, ale tylko to, co było w naszym życiu dobre, bo to, co było złe, zostało z niego wykreślone – odpuszczone. „Bóg ma inną pamięć niż ludzie. Jeżeli komuś odpuścił, to po prostu wykreślił z historii” – pisze autor.

W innym eseju, „Logos Wszechświata i człowieka”, Heller przedstawia swój pogląd na Stworzenie i Odkupienie. Jego zdaniem historia Wszechświata rozpięta jest między początkiem (Stanem Alfa) a końcem (Stanem Omega). Stworzenie (Początek, Wielki Wybuch) było Wielkim Zacieśnieniem Pola Racjonalności. To nic innego jak niezmierzone Pole Dobra (Bóg), najwyższy akt Miłości – Pierwsze Wcielenie Logosu. Bóg stworzył racjonalny świat, w którym rządzą racjonalne prawa. W tym świecie pojawił się człowiek z wolną wolą, zdolny do czynienia zła. Zło jest irracjonalne, burzy harmonię Wszechświata. Należy więc je naprawić, a jest to możliwe przez akt odkupienia Drugiego Wcielenia Logosu. To może być ten sam akt Miłości, dziejący się poza czasem (bo Bóg jest poza czasem). Poprzez swoje Pierwsze Wcielenie jest we wszystkim, „co cierpi i umiera w każdym cierpieniu i umieraniu”. Tak następuje odkupienie, a śmierć jest wyzwoleniem z Zacieśnienia i wejściem w ostateczne Rozszerzenie.

Autor zastrzega, że są to jedynie jego „hipotezy filozoficzne”, jednak pod poetyckim językiem kryje się w nich niezwykle racjonalny fundament. Twórczość naukowa księdza Hellera jest bliska wielu czytelnikom. „Ważniejsze niż Wszechświat” wzbogaca ją o bardziej intymny pierwiastek.