Narodowe Forum Muzyki im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu, a także Pierre Jodlowski, dyrektor artystyczny, zapraszają na 11. edycję Musica Electronica Nova, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 13–21 maja 2023 roku.

Musica Electronica Nova 2023

KALEIDOPHONIA

Czy pod dwóch latach od początku pandemii możemy zacząć powoli wracać do sytuacji sprzed jej wybuchu? Chyba nie – wiele wskazuje na to, że kiedy już uporamy się z wirusem, świat będzie na nas czekał odmieniony i chaotyczny, a my będziemy pełni nowej niepewności, ale też nadziei.

Następna edycja MEN odzwierciedli ten stan rzeczy, rzucając publiczność na rozdroże, z którego wkroczyć będzie można na wiele odmiennych ścieżek. Mimo to festiwal trzyma się swoich stałych założeń, do których należą: eksplorowanie nowych form koncertowych, integracja muzyki i nowych mediów, zróżnicowana oferta programowa uwzględniająca artystów z wielu stron świata.

Niektóre projekty, których nie udało się zrealizować w 2021 r. ze względu na pandemię, zostały przesunięte na nadchodzącą edycję.

Planujemy kontynuować niektóre z projektów, które rozpoczęliśmy w poprzednich edycjach: dedykowane muzyce akustycznej Akusma Forum, projekty performatywne, zamówienia nowej muzyki u kompozytorów polskich i zagranicznych, projekty skierowane do młodszych odbiorców oraz partnerską relację z NFM Filharmonią Wrocławską.

Chcemy zaprosić publiczność na zróżnicowane drogi, którymi podążają dzisiejsi kompozytorzy, oraz stworzyć festiwal, który będzie przestrzenią wolnej ekspresji i dialogu z odbiorcą. Mamy nadzieję, że ów dialog zarysuje kierunki, w których możemy iść w tym pełnym chaosu świecie, i że wolność zawsze będzie podstawą budowania wspólnoty.

Pierre Jodlowski

dyrektor artystyczny festiwalu