Guillaume de Machaut: Remede de Fortune
Blue Heron, Scott Metcalfe – direction, Les Délices, Debra Nagy – direction
Blue Heron 2022, TT: 72’00”

The result is an album that is both musically engaging and narratively coherent

Od ponad dwóch mileniów – od Cycerona, poprzez Szekspira, aż po telewizyjny teleturniej Koło Fortuny – postać Fortuny, starożytnej rzymskiej bogini szczęścia i przypadku, jest trwałym symbolem literackim i kulturowym.

W długim poemacie narracyjnym Guillaume’a de Machaut (1300-1377) Le remède de fortune (Lekarstwo na szczęście), Fortuna uosabia kapryśną miłość i siłę, która, podobnie jak szczęście, poddaje łasce niewidzialnych sił tych, którzy znaleźli się w jej orbicie.

Poemat Machauta stał się kanwą współpracy dwóch znakomitych amerykańskich zespołów muzyki dawnej: Blue Heron i Les Délices. Współpraca ta zaowocowała nowym, porywającym albumem Remede de Fortune, wydanym przez wytwórnię Blue Heron.

Stworzenie albumu z poematem Machauta nie jest prostym zadaniem. Pełne wykonanie, o ile takie w ogóle jest możliwe, byłoby średniowiecznym projektem multimedialnym, obejmującym wiele godzin muzyki i narracji, połączonym z prezentacją pięknie ilustrowanego rękopisu, przechowywanego w Bibliothèque nationale de France. W nagraniu całości sama narracja, licząca około 4300 ośmiosylabowych linijek, mogłaby wystawić na próbę nawet najbardziej zagorzałego mediewistę.

W rezultacie, po dokonaniu odpowiednich skrótów, powstał album, który jest zarówno muzycznie wciągający, jak i narracyjnie spójny.

Robert Majewski © 2023