Najpierw jury Konkursu Skrzypcowego im. Jeana Sibeliusa, który ma odbyć się w maju tego roku w Helsinkach, zakwalifikowało do finału dwójkę rosyjskich skrzypków. Teraz, w związku z coraz bardziej zaciekłą wojną Rosji na Ukrainie oraz z odkrywanymi codziennie przypadkami ludobójstwa, jurorzy wydali komunikat, w którym piszą:

7 marca 2022 r. komisja konkursowa zdecydowała, że ​​wszyscy zawodnicy będą oceniani wyłącznie na podstawie ich walorów artystycznych. Do wstępnej selekcji zakwalifikowało się dwoje młodych rosyjskich skrzypków. Jury wstępne kierowało się wytycznymi Światowej Federacji Międzynarodowych Konkursów Muzycznych (WFIMC), zgodnie z którymi zawodnicy nie powinni być wykluczani z konkursu wyłącznie na podstawie narodowości. Konkurs Skrzypcowy im. Jeana Sibeliusa jest członkiem tej federacji.

Jednak sytuacja zmieniła się od początku marca, ponieważ wojna na Ukrainie nasila się. Dlatego też 8 kwietnia 2022 r. Komisja Konkursowa ponownie rozpatrzyła tę sprawę i stwierdziła, że ​​w tych okolicznościach okolicznościach udział Rosjan w konkursie nie jest możliwy. Okropności wojny i niedawno wykryte okrucieństwa sprawiły, że komisja konkursowa nie ma moralnego ani etycznego wyboru, jak tylko wykluczyć Rosjan z konkursu. Swoją decyzją Komisja Konkursowa chce również zagwarantować neutralne i spokojne środowisko dla wszystkich zawodników.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Fot. Sibelius Violin Competition