Piotr Czajkowski to najsłynniejszy rosyjski kompozytor. Przez pewien czas mieszkał w Trościańcu. W ciągu miesiąca okupacji i miasto, i dom Czajkowskiego Rosjanie obrócili w gruzy.

Trościaniec leży w północno-wschodniej części Ukrainy.