Polska dyrygentka, Marta Gardolińska, została głównym gościnnym dyrygentem orkiestry Orquestra Sinfònica de Barcelona, ​​której dyrektorem muzycznym jest Ludovic Morlot.

Polka jest także dyrektorem muzycznym Opery National de Lorraine. O tym pisaliśmy tutaj.

Fot. Instagram @martagardolinska