UNESCO dodało fińską tradycję muzyki ludowej, zwanej z angielska Kaustinen fiddle, do listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego. To kolejny przykład obecności muzyki ludowej – obok portugalskiego fado i reggae – w światowym dziedzictwie kulturowym.

Finowie są zachwyceni. Ich jedynym wkładem w światowe dziedzictwo jest sauna.