Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 2 in B-flat Major, Op. 19; Maurice Ravel: Piano Concerto in G Major
Martha Argerich – piano, Israel Philharmonic Orchestra, Lahav Shani – conductor
Avanti Classics 2023, AVA 10662, TT: 51’06”

Martha Argerich has performed with the Israel Philharmonic many times, but has never wanted recordings of these performances to be published. Until now. Lahav Shani miraculously translated the pianist’s delicate, sometimes even fragile musical temperament into the language of the orchestra.

Od dawna nie słyszałem orkiestry Filharmonii Izraelskiej w tak dobrej formie. Bez wątpienia to zasługa jej dyrektora muzycznego, Lahava Shaniego. Wcześniej bywało różnie. Nigdy źle, ale jakoś nierówno, niestabilnie. Raz świetnie, innym razem nijako. 

Tym razem w koncertach fortepianowych Beethovena i Ravel brzmienie Izraelczyków jest wyraziste, ostrzejsze i jednocześnie bardziej elastyczne. 

Martha Argerich koncertowała z Filharmonikami Izraelskimi wiele razy, ale nigdy dotąd nie chciała, aby publikowano nagrania z tych występów. Aż do teraz. Lahav Shani cudownie przełożył na język orkiestry delikatny, chwilami wręcz kruchy muzyczny temperament pianistki. 

Zacząłem od pochwał dla orkiestry, ale rzecz jasna największe należą się Królowej Fortepianu. To, co prezentuje w nagraniu dziś osiemdziesięciojednoletnia pianistka jest nieziemskie. W jej interpretacji II koncertu Beethovena zachwyca mnie wszystko, ale serce skradło mi frazowanie. Delikatne przesunięcia czasowe są po prostu genialne. 

W Koncercie G-dur Ravela orkiestra jest bardziej na pierwszym planie. Mimo to Argerich i Shani wydają się być spleceni w jakimś cudownym muzycznym tańcu. Część środkowa otrzymała rzadko słyszalny wcześniej kontemplacyjny charakter, a finał to w istocie szalony rollercoaster. 

Robert Majewski © 2023