René Clemencic urodził 27 lutego 1928 w Wiedniu, a zmarł 8 marca 2022. Był muzykologiem, dyrygentem, flecistą, klawesynistą i kompozytorem. Jego przodkowie pochodzili z Istrii, Słowenii, Moraw i Polski. W 1958 roku założył zespół Musica Antiqua, specjalizujący się w wykonawstwie muzyki średniowiecznej i renesansowej na dawnych instrumentach, zaś w 1969 roku nowy zespół Clemencic Consort, rozszerzając repertuar o muzykę baroku i współczesną awangardę.


Wystąpił na ponad stu płytach. Wiele z tych nagrań zostało nagrodzonych międzynarodowymi nagrodami, takimi jak Edison, Grand Prix du Disque, Diapason d’Or, Prix Cécilia itp.


Dzięki niestrudzonej działalności badawczej René Clemencica możemy dziś podziwiać wiele dzieł średniowiecznych i renesansowych. Należą do nich m.in. Carmina Burana, Ludus Danielis, Filius Getronis, Cantigas de Santa Maria, Le Roman de Fauvel, msze Dufaya, Obrechta, Ockeghema, Izaaka, Josquina.