29 marca minie rok od śmierci wybitnego polskiego kompozytora Krzysztofa Pendereckiego. Jego prochy wciąż czekają na pochówek w kościele im. św. Floriana w Krakowie.

Początkowo Covid-19 uniemożliwił publiczny pogrzeb. Datę wyznaczono na maj 2021 r. Jednak wszystko wskazuje na to, że i ten termin okaże się niemożliwy, bowiem rodzina zmarłego i środowiska artystyczne chcą pochować Krzysztofa Pendereckiego z należnymi mu honorami. Chcieliby wziąć w nim udział goście z całego świata. Zaplanowano również, że pochówek będzie mieć charakter państwowy.