– Wypowiedzenie umowy najmu było dla nas zaskoczeniem – czytamy w komunikacie wydanym przez redakcję Tygodnika Powszechnego.

Tygodnik Powszechny – określający się jako magazyn katolicki o tematyce społeczno-kulturalnej – był krytyczny wobec patologii drążących Kościół Katolicki. Decyzja Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego może więc pozostawać w ścisłym związku ze sprawą. Artykuły i opinie, potępiające niektóre zachowania hierarchów kościelnych i księży, od dłuższego czasu budziły niechęć części przedstawicieli „fundamentalizmu” katolickiego w Polsce.

Ulica Wiślana 16 była adresem, który przez 76 lat był historyczną siedzibą redakcji.

Redakcja TP nie traci nadziei i już przystąpiła do poszukiwania nowej siedziby. Na swoim profilu na Twiterze dziennikarze TP napisali: „Ks. Józef Tischner: <<Kiedyś stary Wawrytko, słynny przewodnik tatrzański, opowiadał, że w Zakopanem był tak „wieli wiater”, aż „muchami o Giewont prało>>. Tygodnik Powszechny przeżył w swej przeszłości niejeden podobny wiatr. Prało Tygodnikiem jak tymi muchami, oj, prało!”

A zatem nie pozostaje nam nic innego, jak tylko życzyć Tygodnikowi bardziej sprzyjających wiatrów i wierności zasadom, przy których trwają.

Tygodnik Powszechny założył w 1945 roku kardynał Adam Stefan Sapieha. Przez te wszystkie lata związani z nim byli publicyści tej miary co: Jerzy Turowicz (przez wiele lat redaktor naczelny Tygodnika), Zofia Starowieyska-Morstinowa, Stefan Kisielewski, Leopold Tyrmand, Antoni Gołubiew, Paweł Jasienica , ks. Andrzej Bardecki, Stanisław Stomma, Hanna Malewska, Józefa Golmont-Hennelowa i Józef Marian Święcicki, Józefa Henelowa, Władysław Bartoszewski, Zbigniew Herbert, Leszek Kołakowski, Tadeusz Kudliński, Stanisław Lem, Adam Vetulani, Stefan Wilkanowicz, Karol Wojtyła, Jacek Woźniakowski, Jerzy Zawieyski, Czesław Zgorzelski.


Po śmierci Jerzego Turowicza w 1999 r. redaktorem naczelnym Tygodnika został ks. Adam Boniecki.

W marcu 2011 kierownictwo redakcji objął wieloletni zastępca ks. Bonieckiego, Piotr Mucharski, zaś sam ks. Boniecki został zaproszony do kontynuowania współpracy z redakcją w charakterze redaktora seniora, piszącego m.in. artykuły wstępne do kolejnych numerów.