Bardzo wielu niemieckich muzyków, na czele z trębaczem Markusem Stockhausenem, podpisała deklarację wzywającą do zniesienia ograniczeń koncertowych wobec osób, które odmówiły szczepienia przeciwko koronawirusowi.

Artyści piszą: My, muzycy, zwracamy uwagę, nawiązując do uchwały Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (PVER) nr 2361 z dnia 27 stycznia 2021 r., że szczepienie jest decyzją indywidualną. Nikt nie może być zmuszany do szczepienia lub, w przypadku odmowy szczepienia, dyskryminowany, szantażowany, zastraszany, zniesławiany, prześladowany, stygmatyzowany, odizolowany lub w inny sposób pokrzywdzony; czy to przez państwo, gospodarkę czy większość społeczną. […]

My, muzycy, nie chcemy czuć się zepchnięci w pozycję, na której jesteśmy zmuszeni uznać narzucone przez państwo zasady dotyczące dostępu do sztuki i kultury, a tym samym stworzyć przepaść między nami a naszą publicznością. W żaden sposób nie jesteśmy uprawnieni do żądania danych dotyczących zdrowia. Jest to zadanie, które – jeśli w ogóle – może wykonać tylko państwo.

Apel podpisało kilkuset niemieckich muzyków.