Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa w ramach serii Fontes Musicae in Polonia wydało katalog Musicalia Manuscripta Chori Sacro-Lindensis. Zawiera on wszystkie zabytkowe rękopisy muzyczne pochodzące ze Świętej Lipki.

„Docierały do mnie prośby od wielu profesorów i różnych instytucji o wgląd w rękopisy muzyczne. Wyjaśniałem, że niestety nie są one obecnie dostępne w sanktuarium” – mówi wyborczej.pl o. Aleksander Jacyniak SJ, superior Domu Zakonnego Towarzystwa Jezusowego w Świętej Lipce.

Pierwszą próbę skatalogowania zbioru podjęto 26 lat temu. Wtedy, ze względu na złe warunki, w których był przechowywany, przeniesiono go do warszawskiej Biblioteki Bobolanum. Tam częściowo go opracowano i skatalogowano. Rozpoczęto również proces czyszczenia i digitalizacji.

Jak informuje archidiecezja warmińska, muzykalia świętolipskie obecne liczą ponad 600 stron, i zawierają ponad 2000 pojedynczych utworów – 1503 o ustalonym autorstwie i 715 anonimowych – pochodzących z czasów do kasacji zakonu jezuitów. „To ogromny zasób wiedzy, który sprawia, że można będzie prowadzić dalsze prace naukowe dotyczące naszego sanktuarium” – uważa o. Jacyniak.


Jezuici ze Świętej Lipki przyznają, że w przeszłości tym muzycznym rękopisom groziło całkowite zniszczone, chociażby pod koniec stycznia 1945 roku. Do sanktuarium wkroczyła wtedy Armia Radziecka, której żołnierze spalili ławki i inne elementy wyposażenia kościoła. Spalili i wywieźli część biblioteki, która zawierała cenne zbiory.

Fot. wikipedia.pl