Wspaniała wiadomość: Andrzej Kosendiak, założyciel i dyrektor artystyczny Wrocław Baroque Ensemble, otrzymał nominację profesorską od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Andrzej Kosendiak to dyrygent i pedagog, jeden z najaktywniejszych artystów i organizatorów życia muzycznego w Polsce. Jest dyrektorem Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.

Powołał do życia nowe zespoły artystyczne działające w Narodowym Forum Muzyki, są to: Chór NFM, Wrocławska Orkiestra Barokowa, Chór Chłopięcy NFM. Artysta zainicjował Leo Festiwal oraz międzynarodowe spotkania chórów Singing Europe, dzięki jego staraniom w 2013 roku Filharmonia Wrocławska zorganizowała 27. Kongres International Society for the Performing Arts. Jest współinicjatorem akademii muzyki dawnej łączącej kursy mistrzowskie z koncertami (Akademia Bachowska w 2013 i Händlowska w 2014 roku). Zainicjował projekty edukacyjne – Śpiewający Wrocław, Śpiewająca Polska, Singing Europe, Pośpiewaj mi mamo, pośpiewaj mi tato, przyczynił się do powstania Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego. Jest jednym z pomysłodawców miesięcznika „Muzyka w Mieście” wydawanego od 2012 roku przez Narodowe Forum Muzyki.

Andrzej Kosendiak zainicjował cykl wydawnictw płytowych 1000 lat muzyki we Wrocławiu prezentujący muzyczne dziedzictwo miasta. Jest pomysłodawcą i kierownikiem artystycznym projektu nagrania dzieł wszystkich Witolda Lutosławskiego – w ramach serii Opera omnia ukazało się dotąd sześć albumów. Dzięki jego staraniom realizowany jest wspólny projekt fonograficzny Paula McCreesha i Chóru NFM obejmujący nagrania wielkich dzieł oratoryjnych. Dotychczas wydane płyty zdobyły prestiżowe wyróżnienia: dwukrotnie BBC Music Magazine Award, Diapason d’Or oraz Editor’s Choice magazynu „Gramophone”.

Szczególnym zainteresowaniem artysty cieszy się muzyka dawna: był współzałożycielem zespołu Collegio di Musica Sacra (1985) i do dziś jest jego kierownikiem artystycznym. Koncertował w wielu krajach Europy, a także w USA (m.in. współpracował z Chapel Hill University NC), występował na najbardziej prestiżowych festiwalach i w salach koncertowych Polski. Dokonał nagrań nieznanych dotąd dzieł z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu – Musica da Chiesa (DUX), Biblioteki w Strasburgu – F.X. Richter: Messa Pastorale, Sinfonia In D, Magnificat (CYPRES) oraz Stabat Mater A.M. Bononciniego (DUX). W 2012 i 2014 roku ukazały się płyty (CD Accord) zawierające dzieła G.G. Gorczyckiego pod batutą Andrzeja Kosendiaka, za pierwszy z albumów artysta otrzymał Wrocławską Nagrodę Muzyczną, oba zostały nominowane do nagrody Fryderyk. Najnowsze wydawnictwo artysty to Salzburska Msza Maryjna z muzyką liturgiczną Mozarta (CD Accord).

Jako dyrygent regularnie koncertuje z Chórem i  NFM Filharmonią Wrocławską, a także Wrocławską Orkiestrą Barokową oraz zespołami filharmonicznymi z całej Polski. W ostatnich latach poprowadził wykonania m.in.: oratoriów Stworzenie świata J. Haydna, Mesjasz G.F. Händla, Mszy c-moll oraz Requiem W.A. Mozarta, Mszy h-moll, a także obu Pasji J.S. Bacha (artysta wprowadził we Wrocławiu tradycję wykonywania tych dzieł w Wielkim Tygodniu), Requiem G. Fauré oraz kantaty Saint Nicolas B. Brittena.

Biogram artysty za: nfm.wroclaw.pl. Zdjęcie: blog.inyourpocket.com