Dyrektorka szkoły w Tallahassee, na Florydzie, została zwolniona z pracy, ponieważ w podczas lekcji poświęconej sztuce renesansowej pokazała uczniom rzeźbę „Dawid” Michała Anioła. Jeden z rodziców uznał dzieło za sztukę „pornograficzną”.

„Dawid” powstawał w latach 1501-1504. Rzeźba przedstawiająca biblijnego Dawida bezpośrednio przed walką z Goliatem. To jedno z najsłynniejszych renesansowych dzieł. Obok „Piety” jest najbardziej znaną rzeźbą Michała Anioła.